Privacybeleid van Broquet Netherlands B.V. versie December 2017

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1.Verzameling, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Broquet Netherlands BV alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie, een beschikbaarheidsnavraag, of een bestelling van een van onze producten. Alle in dit kader benodigde persoonsgerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van contractsluiting ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.
Cookies: Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.

Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features. Zo kan bv. de bestelprocedure van onze website uitsluitend met behulp van cookies mogelijk worden gemaakt, bovendien worden cookies onder andere ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

Onze website maakt daartoe ook gebruik van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Bij het gebruik van Google Analytics wordt uw IP-adres vóór de overdracht naar de VS, binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, ingekort. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen, door de browser add-on onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Social media tracking: Om marketing op basis van gebruikersgroepen in sociale netwerken mogelijk te maken, is op deze website een tracking van de social media-dienst Facebook geïntegreerd. Als u een Facebook-account heeft en ingelogd bent op het moment dat u onze website bezoekt, wordt het bezoek door de tracking gekoppeld aan uw Facebook-account. Wanneer u dit niet wilt, kunt u vóór het bezoek van de website uit uw Facebook-account uitloggen. Verdere instellingen met betrekking tot reclame op Facebook kunt u in uw Facebook-account aanpassen.

2. Informatierechten

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

3. Veiligheid

Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

4. Vragen?

Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, gelieve u zich te wenden tot Broquet Netherlands BV

Broquet Netherlands BV
Cruquiusweg 1
2101 LS Heemstede
info@broquet.nl