De Voordelen

Verminder uitstoot

Koolwaterstof- en koolmonoxide-emissies zijn het gevolg van onvolledige verbranding. Door de verbrandingsefficiëntie te verbeteren, reduceert Broquet deze twee emissies drastisch.

Verminder brandstofverbruik

Broquet is oorspronkelijk ontwikkeld om de efficiëntie van de motor te verhogen. Het brandstofbesparende element weegt echter steeds zwaarder nu de brandstofprijzen steeds meer stijgen. Daarmee komt Broquet tegemoet aan de vraag voor alle wagenpark-, bedrijfsvoertuig- en scheepsexploitanten.

Minder onderhoud

Het reinigende effect van de Broquet-brandstofkatalysator zorgt dat harde koolstofafzettingen en plakkaten die normaal gevormd worden in de verbrandingszones, als gevolg van slechte verbranding, geleidelijk worden verwijderd. Dit resulteert in een verbeterde warmteoverdracht, vrijlating van zuigerveren, schonere bougies en injectoren. De vorming van verdere afzettingen wordt ook continu voorkomen, hetgeen in het bijzonder van belang is voor nieuwe motoren.

Verbetering motorefficiëntie

Verbetering van de motorefficiëntie betekent een betere benutting van brandstof. De daaruit voortvloeiende verbetering van het brandstofverbruik zou naar verwachting in het bereik van 7% tot 12% liggen. Afhankelijk van de staat van de motor en hoe deze wordt gebruikt, kan het Broquet-effect snel worden gezien in termen van zuinigheid (of meer vermogen) en soepeler lopen. Dit, samen met de lage initiële kosten van een eenheid, maakt een zeer korte terugverdientijd mogelijk, waardoor het zeer kosteneffectief is.

Ongelode benzine

De vastbeslotenheid van de meeste landen om gelode benzine geleidelijk af te bouwen, heeft problemen veroorzaakt voor autobezitters van voertuigen en vaartuigen die volgens hun fabrikant alleen veilig geleasede benzine kunnen gebruiken. Al meer dan 10 jaar heeft de Broquet-brandstofkatalysator met succes zijn vermogen bewezen om gelode benzine motoren op een veilige, efficiënte en economische manier te converteren naar ongelode benzine.

Korte termijn voordelen

  • Brandstofvermindering
  • Verminder uitstoot
  • Verminder olieverbruik
  • Gebruik van ongelode benzine in alle benzinevoertuigen
  • Schonere smeerolie
  • Stiller lopen van de motor
  • Soepele acceleratie
  • Gunstig en veilig bij gebruik met katalysatoren

Lange termijn voordelen

  • Vermindering onderhoud
  • Langere levensduur motor

Broquet In-Tank 8

€ 190,- (incl. BTW 21%)

Vergroot motorvermogen

Verminderd brandstofverbruik

Minder onderhoud